Behaalde resultaten Verkeer & Veiligheid: status 2021

Datum

Wat is er bereikt?

  • De snelheidsdisplays aan de van der Mondeweg
  • Betrokkenheid bij de reconstructie Rotonde OBC
  • Betrokkenheid bij doortrekken A15/rondweg
  • Er is een voetpad aangelegd tussen de ALDI en de Essenpas

Wat zou er nog bereikt moeten worden?

  • Beter contact met de gemeente, het dorp zou meer als een dorp ingericht mogen worden
  • Betere afwerking van der Mondeweg; er staan nog steeds punten open
  • Een actievere gemeente en provincie

Wat je vooral ziet zijn het vooral punten die op de lange termijn gerealiseerd moeten worden,  daarvoor is een actieve werkgroep richting de gemeente/provincie belangrijk. Door corona is dit een beetje op een laag pitje te komen te staan maar we pakken het weer fanatiek op.