Voortgang Mariaplein

25 oktober 2021:  Het is begonnen !!
Datum
Werkgroep

Naar het zich laat aanzien zal met het opknappen van het Mariaplein, inclusief nieuwbouw, worden begonnen in het derde kwartaal 2021.

Behalve het afbreken van het huidige gebouw zal er een compleet nieuw gebouw met appartementen worden gerealiseerd, waarbij aansluitend het plein zal worden gereconstrueerd.