Het wijkplatform "Haalderen Leeft!" is een vrijwilligersorganisatie in Haalderen die diverse initiatieven en activiteiten ontplooit in het belang van de Haalderse gemeenschap en leefbaarheid. Het platform telt ca. 25 leden die verdeeld zijn over 5 thema-werkgroepen. Per werkgroep is er een vertegenwoordiger die aanschuift bij de algemene vergadering.

De werkgroepen zijn:

Centraal in de activiteiten van het platform staat het dorpsontwikkelingsplan dat in 2017 gemaakt is, waarvan ondertussen diverse speerpunten gerealiseerd zijn.

Download dorpsontwikkelingsplan Haalderen

Het staat altijd vrij om eens een kijkje te komen nemen bij een vergadering of om met ons mee te denken! Heeft u een idee of wilt u ook wat betekenen voor Haalderen of een van de thema's? Neem dan contact op met het secretariaat via onze Facebookpagina of per e-mail:

Zie Facebook-pagina "Haalderen Leeft!" voor de laatste actualiteiten