Nieuws

Haalderense gemeenschap slaat handen ineen! Update multifunctionele accomodatie

In september 21 hebben we u een eerste keer geïnformeerd over het initiatief van Voetbalvereniging RKVV HAVO, Dorpshuis de Tichel, Haalderen Leeft, Stichting Kivac en Tennisclub Haalderen om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid een mogelijke centralisatie voor zowel sport, als maatschappelijk culturele activiteiten. Hier nu een update.

Nieuwbouw aan het Mariaplein

De sloop op het Mariaplein van de voormalige supermarkt is bijna afgerond. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door de vondst van asbest en een ondergrondse tank. Direct na de kerstvakantie kan begonnen worden met het aanbrengen van de fundering voor het nieuwe complex.

Behaalde resultaten Wonen & Omgeving: status 2021

Na het vaststellen het DOP heeft Haalderen Leeft kunnen bemiddelen bij de Gemeente Lingewaard om de oude supermarkt op het Mariaplein te kunnen verkopen aan woningcorporatie Waardwonen. Waardwonen heeft een mooi plan ontwikkeld voor een appartementencomplex met 10 sociale huurwoningen wat bij een inloopavond in De Tichel gepresenteerd is aan de inwoners van Haalderen.

Voortgang Mariaplein

Naar het zich laat aanzien zal met het opknappen van het Mariaplein, inclusief nieuwbouw, worden begonnen in het derde kwartaal 2021.

Behalve het afbreken van het huidige gebouw zal er een compleet nieuw gebouw met appartementen worden gerealiseerd, waarbij aansluitend het plein zal worden gereconstrueerd.