Wonen & Omgeving

Wij stellen voor… Werkgroep Wonen & Omgeving!

Wie zijn wij?

Wij zijn Xavier, Henk en Jan en vormen samen de werkgroep Wonen & Omgeving. We vinden het belangrijk ons in te zetten voor een leefbaar Haalderen waarin jongeren, volwassenen en senioren (betaalbaar) kunnen blijven wonen. Onze achtergronden zijn verschillend maar dat vormt de brede basis van onze werkgroep!

Xavier Meulenbeek,  32jaar, en al vanaf mijn geboorte woonachtig in Haalderen! Ik vind het belangrijk mezelf in te zetten voor Haalderen, omdat veranderingen en vooruitgang alleen worden bereikt wanneer mensen zich hiervoor hard maken. Er zijn voldoende knelpunten die spelen binnen Haalderen dus absoluut de moeite waard om hieraan te werken. Alles voor ons mooie dorp Haalderen!

Henk Joosten, 74 jaar en daarvan 37 jaar wonende in Haalderen. Ik voel me eveneens betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van Haalderen. Een passend huis om in te wonen, voldoende inkomen en alle noodzakelijke voorzieningen op korte afstand bereikbaar, moet voor elke inwoner van Haalderen haalbaar zijn. Daarvoor wil ik mijn opgedane ervaring als oud-wethouder (VROM) van de gemeente Bemmel en mijn huidige netwerk inzetten. 

Jan Rutjes, 67 jaar en nu 3 jaar wonende in Haalderen. Ik voel me enorm (maatschappelijk) betrokken bij de omgeving waar ik woon en leef en wil daar graag feitelijk gezien aan bijdragen. Vanaf het moment dat ik in Haalderen ben komen wonen heb ik me aangemeld voor de werkgroep. Ik wil graag de eigenheid van het dorp bewaren maar ook voldoende wooncapaciteit blijven ontwikkelen om voorzieningen in stand te blijven houden voor Haalderen.

Ons doel

De knelpunten uit het Dorpsontwikkelplan (DOP) die naar voren zijn gekomen tijdens de eerste startbijeenkomst in 2017 vormen de drijfveer voor ons werk! Het uiteindelijke doel is om Haalderen ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp te laten zijn, want het heeft zoveel moois te bieden! Een paar belangrijke punten die belangrijk zijn om dit tot stand te laten komen, is het hebben van een mooie dorpsuitstraling en het kunnen voldoen aan de woningbehoefte voor jong en oud. Het opknappen van de oude supermarkt op het Mariaplein en bouwen van nieuwe woningen zijn hierbij sleutel tot succes. 

Het realiseren van deze plannen is complex omdat je met allerlei overheidsinstanties (gemeente en provincie), woningcorporaties, wethouders en ambtenaren werkt. Daarnaast is er veel overlap tussen de verschillende knelpunten waar de werkgroepen zich mee bezig houden. Het opknappen van het Mariaplein heeft betrekking op woonomgeving, maar ook onder andere op de werkgroepen Voorzieningen voor Jong & Oud, Verkeer & Veiligheid. Hierin willen we de andere werkgroepen uiteraard niet tekortdoen! Er spelen zoveel verschillende belangen waarin zoveel verschillende partijen betrokken zijn dat geduld soms inderdaad een schone zaak is.

Gestelde doelen

In de toekomst zullen we aandacht blijven besteden aan het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren, volwassenen en ouderen. De gemeente is bezig een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied tussen Haalderen en Bemmel om deze zones zo goed mogelijk in te vullen. Wij zijn als werkgroep de vertegenwoordiging van de inwoners van Haalderen waarbij we rekening houden met ieders belang.

Tot slot

Wil jij net als wij, jezelf inzetten voor een Leefbaar Haalderen? Heb je geen ervaring? Ook dan ben je welkom! Jouw ideeën zijn al een goede bijdrage naar een betere woonomgeving in Haalderen. Aanmelden via haalderenleeft@gmail.com

Externe relaties waar veelvuldig mee wordt samengewerkt:

  • Hanneke Muller, woonconsulent Waardwonen (026-3263050)
  • Ben Zweerink, huisvesting gemeente Lingewaard (026-3260111)
  • Rogier Schmitz, speelvoorzieningen/groen en landschap gemeente Lingewaard (026-3260111)
  • Wil van de Hurk, opbouwwerker St. Welzijn Lingewaard (088-2552550)
  • Gerrit Kurvers, gebiedscoordinator Haalderen gemeente Lingewaard (026-12995240)
  • Evelien Luggenhorst: gemeente Lingewaard (026-3260111)
  • Frank Jongbloed, Waterschap Rivierenland (0344-649090)
Leden
  • Xavier Meulenbeek
  • Jan Rutjes
  • Henk Joosten
Contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over het werkgebied van deze werkgroep? Neem dan contact op met de contactpersoon:
Xavier Meulenbeek
Telefoonnummer
0622270669
Emailadres
xaviermeulenbeek@gmail.com
Email
Om via e-mail contact op te nemen met de contactpersoon gebruikt u: