Nieuwbouw aan het Mariaplein

Datum
Werkgroep

De sloop op het Mariaplein van de voormalige supermarkt is bijna afgerond. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door de vondst van asbest en een ondergrondse tank. Direct na de kerstvakantie kan begonnen worden met het aanbrengen van de fundering voor het nieuwe complex. Zoals de zaken er nu voorstaan zal de oplevering van het nieuwe appartementencomplex (met 10 appartementen) plaatsvinden in het 4e kwartaal 2022.

De appartementen worden aangeboden in de verhuur door Waardwonen via het portaal Entree. Iedereen kan via Entree hier dus op reageren. Wel is bedongen dat inwoners van Haalderen die zorgen voor een doorstroom voorrang hebben bij het aanbieden. Inwoners uit Haalderen die een woning achterlaten hebben dus voorrang.

Direct na het gereedkomen van het appartementencomplex kan worden gestart met het opknappen van het Mariaplein. Het ontwerp van het plein is al een tijd geleden in overleg met de medebewoners opgesteld. De financiering van het plein is grotendeels op orde. De werkgroep Wonen van Haalderen Leeft is intensief betrokken bij dit proces.

Wij denken dat het geheel een grote toegevoegde waarde heeft voor de directe omgeving en voor Haalderen.

Namens de werkgroep Wonen van Haalderen Leeft