Bredere visie op wonen en verkeer in Bemmel & Haalderen

visie
Datum

Begin oktober 2021 vond er een bijeenkomst plaats met betrekking tot de gebiedsvisie voor het gebied van Bemmel en Haalderen. Op deze bijeenkomst kwamen veel woedende reacties: Waarom stonden de cirkels al op percelen? In hoeverre kunnen inwoners meedenken? Wordt er nog rekening gehouden met de ontsluiting, die momenteel al problematisch is op de Van der Mondeweg en eigenlijk geen nieuwe woonwijken kan hebben?

Als platform waren we het eens met deze geluiden, tegelijkertijd zien wij ook de noodzaak voor onder andere onze inwoners dat er voldoende woningbouw plaatsvindt. Wij vonden dat er teveel gekeken werd naar woningbouw maar dat er te weinig rekening gehouden werd met verkeer en andere belangrijke ontwikkelingen.

Samen met Wijkplatform Bemmel-Oost zijn we aan de slag gegaan om een eigen visie te schrijven ten aanzien van het gebied tussen Bemmel en Haalderen met uitgetekende schetsen van hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Kortweg bestaat het plan uit drie gedeelten: een parallelweg langs de A15, een rondweg om Haalderen en woningbouw aan de Noordoost kant van Haalderen. Wij zijn van mening dat al deze ontwikkelingen elkaar versterken en beargumenteren dit in het visie-stuk. Het volledige document kunt u hieronder terugvinden.
Deze plannen hebben we ook besproken met de wijkplatforms van Gendt, Doornenburg en Angeren die ook allen kansen zien voor hun eigen dorpen in dit visie-stuk. Met dit gedragen plan vanuit verschillende dorpen, zijn wij afgelopen weken ook in gesprek gegaan met politieke partijen om ons plan meer kracht bij te zetten. Wellicht zult u deze ideeën nog terugvinden in de komende verkiezingsprogramma’s?

Download het volledige document "Een bredere visie op wonen en verkeer rondom Bemmel en Haalderen"