Informatie bij funderingsproblematiek

Werkgroep

Misschien heeft u door de aanhoudende droogte last van verzakking van uw huis. Dit zou kunnen, aangezien Haalderen een dorp is wat gebouwd is op rivierklei. Mocht u zich afvragen wat u hiermee moet doen, dan volgen hieronder wat praktische instructies.

Vereniging Eigen Huis heeft een rubriek geplaatst over de funderingsproblematiek in Nederland waarbij de meeste gestelde vragen beantwoord worden. Eveneens is op de website van het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) te lezen dat u melding kunt maken wanneer uw woning getroffen is. Door melding te maken kan het KCAF de mogelijke risicogebieden in kaart brengen.

Sommige huiseigenaren kunnen in aanmerking komen voor een lening via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om hun funderingsproblematiek aan te pakken. Zie hiervoor hun website.