Verkeer & Veiligheid

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle onderwerpen die betrekking hebben op Verkeer & Veiligheid in brede zin.

Heeft u vragen, opmerkingen of een concreet idee/voorstel, gebruik dan het contactformulier om dit aan het secretariaat van het wijkplatform te melden.

De doelstellingen van de werkgroep verkeer en veiligheid zijn;

  • Verhogen van de verkeersveiligheid beleving daarvan
  • Vergroten van de comfortbeleving van de verplaatsingen in het dorp
  • Vergroten van het veiligheidsgevoel (buurtwhatsapp, facebook)
Leden
  • Rolan van Ierland
  • Dick Hillen
  • Caspar Joosten
Contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over het werkgebied van deze werkgroep? Neem dan contact op met de contactpersoon:
Rolan van Ierland
Email
Om via e-mail contact op te nemen met de contactpersoon gebruikt u: