Speerpunten

Natuur & Recreatie
Hertenpark
Kolken
Groenvoorzieningen
Polderrecreatie
Wandelpaden
Inrichting en onderhoud van het Haalders Bos
Verkeer & Veiligheid
Een sterke betrokkenheid vanuit de Haalderense gemeenschap bij het nieuw op te stellen Gemeentelijke Mobiliteitsplan Lingewaard
Verkeersluw maken van de dijk
Structurele verbetering van comfort- en veiligheidsbeleving van de verplaatsingen in het dorp
Verbetering van de verkeersonveilige situatie rond de Aldi en hof van Klein Baal
Vergroten verkeersveiligheids-beleving van der Mondeweg
Wonen & Omgeving
Uitstraling dorpskern en dorpse karakter
Zwerfvuil en hondenpoep (inclusief glas)
Bouw woningen
Mariaplein
Sociaal Leven & Verenigingen
Lunchroom/Blauwe Pan
Verbeteren huidige evenementen en voorzieningen
Aanleggen van sportvoorzieningen
Vrijwilligers voor verenigingen
Afstemming activiteiten van verenigingen
Voorzieningen voor jongeren 12 t/m 18 jaar
Voorzieningen voor jongeren 0 t/m 12 jaar
Voorzieningen voor ouderen
AED's
Pinautomaat